• شركت نشر و پخش كتاب
  • /
  • فروشگاه
  • /
  • ناشران
  • /
  • سروش
  • /
  • کتاب «‌‌‌‌‌‌‌‌‌کتاب حقایق دیجیتال: رسانه‌های همگرا – ویرایش بیستمین سالگرد» ویرایش باب پانک ترجمه مهرداد غروی و حمید رسولی چیذری / انتشارات سروش
www.toranjestanbook.ir
کتاب «‌‌‌‌‌‌‌‌‌کتاب حقایق دیجیتال: رسانه‌های همگرا – ویرایش بیستمین سالگرد» ویرایش باب پانک ترجمه مهرداد غروی و حمید رسولی چیذری / انتشارات سروش

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.